Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Firma

Aktualności

„Nowoczesne systemy wykrywania pożarów na okrętach wojennych” - Seminarium w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów Akademii Marynarki Wojennej

Seminarium w Instytucie Budowy i Eksploatacji Okrętów pt.: „Nowoczesne systemy wykrywania pożarów na okrętach wojennych”, którego byliśmy gościem, miało na celu wymianę myśli naukowej oraz prezentację nowoczesnych technologii w środowisku specjalistów, zajmujących się szeroko rozumianą budową, eksploatacją i remontami systemów elektroniki i automatyki okrętowej.

Podczas kilkugodzinnego spotkania seminaryjnego, poruszane były tematy, dotyczące zastosowania nowoczesnych systemów dozorowo-wykrywczych w Marynarce Wojennej oraz flocie NATO, filozofii projektowania systemów przeciwpożarowych w świetle wymagań przepisów PRS, itp.

Wśród znamienitych prelegentów Seminarium znaleźli się m.in.: kmdr por. dr inż. Bogdan Pojawa, P. Giuseppe Borasi, Dyr. Janusz Dilling, P. Michał Nalepa.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika