Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

Produkty

Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca pozwalają  ograniczyć do minimum ilość szkodliwych substancji w powietrzu. Dzięki temu ułatwiają prowadzenie akcji gaśniczej i umożliwiają sprawną ewakuację ludzi z płonącego obiektu, bez narażania ich na szkodliwe działanie dymu i trujących oparów.

powrót do serwisu głównego