Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Elektronika

produkty

Stałe Urządzenie Gaśnicze SUG PLISZKA na FE-36

Stałe Urządzenie Gaśnicze SUG PLISZKA na FE-36TM to niezwykle skuteczny system przeciwpożarowy do zabezpieczania serwerowni, centrów przetwarzania danych i wszelkich innych pomieszczeń z cennym sprzętem elektronicznym i teleinformatycznym. System działa automatycznie, niezwykle szybko i precyzyjnie. Przeznaczony jest do gaszenia pożarów z grupy A, B i C oraz urządzeń pod napięciem do 110 kV w pomieszczeniach zamkniętych. System zabezpiecza kompleksowo - wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia, chroniąc przed ogniem wszystkie znajdujące się w nich urządzenia.

SPOSÓB DZIAŁANIA:
System SUG PLISZKA na FE-36TM zbudowany jest ze zbiorników z gazem FE-36TM oraz układu sterowania z centralą automatycznego gaszenia. Każdy zbiornik wyposażony jest w dysze dozujące, roprowadzające gaz w trakcie akcji gaśniczej, oraz elektrozawory. W momencie pojawienia się ognia, czujki wykrywcze przekazują sygnał do centrali, a ze zbiorników uwalniany jest gaz. W tym samym czasie sygnalizatory optyczne i akurstyczne informują otoczenie o podjętej akcji gaszenia.
Stałe urządzenie gaśnicze może zostać dodatkowo wyposażone w opcję ręcznego uruchamiania.

ZALETY:
- 10 sekund! to czas w jakim SUG PLISZKA na FE-36TM skutecznie gasi pożar;
- bezpieczeństwo i ekologia - gaz FE-36TM (zamiennik halonu 1211) jest w pełni bezpieczny dla ludzi, środowiska i czułych urządzeń elektronicznych,
- elastyczność – ilość zbiorników ze środkiem gaśniczym oraz długość rurarzu jest dobierana indywidualnie do wielkości pomieszczenia,
- minimalizacja kosztów - system może być zainstalowany w tym samym pomieszczeniu w którym znajduje się chroniony sprzęt, nie wymaga stosowania klap odprężających i zwiększania odporności ogniowej ścian i okien.

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego