Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Usługi

Montaż

Wykonamy dla Państwa montaż wszelkiego rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności:
gaśnic i szafek do gaśnic, 
hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, szafek hydrantowych 
stałych i półstałych centrów pianowych,
automatycznych systemów gaszenia, w szczególności systemów suchego gaszenia, mgły wodnej i instalacji tryskaczowych,
systemów sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
systemów kontroli dostępu,
znaków informacyjnych przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
i innych elementów ochrony przeciwpożarowej.

Wieloletnie doświadczenie naszych ekip technicznych gwarantuje Państwu odpowiedni dobór środków gaśniczych oraz estetyczny montaż urządzeń i systemów przeciwpożarowych.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika