Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Usługi

Projektowanie

Oferujemy pełen zakres usług związanych z projektowaniem zarówno biernych, jak i czynnych elementów ochrony przeciwpożarowej. Proponowane przez nas rozwiązania zawsze uwzględniają najnowsze technologie i materiały, aktualne przepisy prawne oraz Państwa indywidualne potrzeby. Obejmują one w szczególności projekty:
- gazowych systemów gaśniczych,
- systemów gaszenia mgłą wodną,
- istanalacji tryskaczowych i zraszaczowych,
- instalacji wentylacji i oddymiania,
- systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
- dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
- planów ewakuacyjnych i wiele innych.

Nasi specjaliści w każdej chwili gotowi są do spotkania z Państwem w celu omówienia projektu zabezpieczanego obiektu lub urządzenia pod kątem dostępnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapewniamy również przeprowadzenie odpowiednich analiz przez rzeczoznawców.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika