Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Usługi

Serwis

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych, obejmujących w szczególności prace konserwacyjne i remonty:
- podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, jak gaśnice czy agregaty gaśnicze,
- hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym badanie wydajności wodnej i wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych,
- systemów gaszenia, w tym instalacji gazowych i tryskaczowych,
- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- systemów sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
- systemów kontroli dostępu,
oraz wszelkie pozostałe prace konserwacyjne i remonty wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Sprawujemy również nadzór nad przewoźnymi agregatami gaśniczymi, przejmując na siebie obowiązek kontaktu z Urzędem Dozoru Technicznego.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy test wyłącznika głównego i innych elementów instalacji elektrycznej.

Nasz serwis jest do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika