Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

Produkty

Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca pozwalają  ograniczyć do minimum ilość szkodliwych substancji w powietrzu. Dzięki temu ułatwiają prowadzenie akcji gaśniczej i umożliwiają sprawną ewakuację ludzi z płonącego obiektu, bez narażania ich na szkodliwe działanie dymu i trujących oparów. 

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika