Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport lądowy

produkty

Aktywna Linia Samogasząca ALS

Aktywna Linia Samogasząca ALS to optymalne rozwiązanie do ochrony przed ogniem komory silnika i wnętrza samochodu. Może również służyć do zabezpieczenia opon w kołach.

SPOSÓB DZIAŁANIA:
System ALS tworzy zbiornik ze środkiem gaśniczym, do którego podłączony jest przewód polimerowy, będący jednocześnie detektorem ciepła. Przewód jest równomiernie rozprowadzany wewnątrz komory silnika lub we wnętrzu samochodu, aby być jak najbliżej potencjalnego źródła ognia. W momencie pojawienia się wysokiej temperatury lub płomieni, przewód pęka w miejscu przegrzania i wyrzuca środek gaśniczy wprost w kierunku ognia, gasząc pożar w zarodku.
Aktywna Linia Samogasząca do zabezpieczania samochodów może wykorzystywać jako środek gaśniczy gaz FE-36TM (zamiennik halonu 1211) lub środki pianotwórcze typu AFFF.

ZALETY:
- wykrycie i natychmiastowe ugaszenie ognia w każdym punkcie zabezpieczanego urządzenia, dzięki elastyczności przewodu polimerowego;
- działanie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania, nawet w warunkach dużej wilgotności i zapylenia oraz przy silej cyrkulacji powietrza;
- elastyczność systemu, pozwalająca na dostosowanie wielkości zbiorników i długości przewodu polimerowego do wielkości zabezpieczanej przestrzeni.

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego