Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty

Aktywna Linia Samogasząca ALS

Aktywna Linia Samogasząca ALS to niezależny i samoczynny system gaśniczy, zaprojektowany tak, aby być jak najbliżej potencjalnego źródła ognia. Dzięki swoim rozmiarom doskonale sprawdza się jako wewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe urządzeń elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych.

SPOSÓB DZIAŁANIA:
Natychmiastowe działanie systemu ALS zapewnia detektor ciepła w postaci przewodu polimerowego, połączonego ze zbiornikiem wypełnionym środkiem gaśniczym. Detektor rozprowadzony równomiernie wewnątrz zabezpieczanej przestrzeni tworzy oplot, który pęka w miejscu przegrzania czy zapłonu. Pęknięcie powoduje natychmiastowe wyrzucenie środka gaśniczego bezpośrednio w kierunku ognia i zgaszenie go w zarodku. Dodatkowe zastosowanie zaworu elektromagnetycznego pozwala podłączyć ALS do centrali istniejącego w obiekcie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub autonomicznego sygnalizatora optyczno–dźwiękowego.
W zależności od właściwości zabezpieczanych urządzeń i powierzchni, Aktywna Linia Samogasząca może wykorzystywać jako środek gaśniczy gaz FE-36TM (zamiennik halonu 1211), dwutlenek węgla CO2, środki pianotwórcze lub proszek

ZALETY:
- szybkość działania - przewód polimerowy, oplatający chronioną przestrzeń/urządzenie, pozwala wykryć i ugasić płomienie w najwcześniejszym stadium,
- skuteczność gaszenia - zastosowane środki gaśnicze są optymalnie dobrane do charakterystyki zabezpieczanego sprzętu,
- niezawodność - system jest niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, nie jest wrażliwy na wilgoć, zapylenie czy silną cyrkulację powietrza
- estetyka i dyskrecja - przewód polimerowy i zbiornik ze śroskiem gaśniczym umieszczone są wewnątrz zabezpieczanej przestrzeni/urządzenia,
- elastyczność systemu - wielkość zbiorników i długość przewodu polimerowego jest zawsze dostosowana do wielkości i rodzaju chronionej przestrzeni/urządzenia.

ZASTOSOWANIE:
Dzięki swoim właściwościom, system ALS stanowi skuteczną ochronę przeciwpożarową skarbców, bankomatów, centrali telefonicznych, szaf sterowniczych, UPS-ów, serwerów, archiwów, linii produkcyjnych oraz wszystkich innych, niewielkich urządzeń wymagających zabezpieczenia.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika