Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty

Aquafilm AF-3S

Aquafilm AF-3S jest środkiem gaśniczym typu AFFF w formie cieczy pseudoplastycznej o stosowanym stężeniu gaśniczym 3%. Gasi tworząc film wodny, przez co jest idealnym środkiem do zwalczania pożarów typu A i B, z wyłączeniem urządzeń elektrycznych.

Idealny do zwalczania pożarów ciał stałych rozdrobnionych, jak np. miał węglowy i cieczy łatwopalnych, tj.: nafty, benzyny, benzyny lotnicza, alkoholi, itp.

Aquafilm AF-3S stosuje się z wodą śródlądową lub morską Zalecane stężenie wynosi 3% obj. Najskuteczniejszym sposobem gaszenia jest podanie środka w formie natrysku. Możliwe stosowanie Aquafilmu w formie piany ciężkiej lub lekkiej, dzięki wykorzystaniu jego właściwości pianotwórczych.

Gaszenie przy użyciu Aquafilmu AF-3S odbywa się poprzez wytwarzenie filmu i absorbcję ciepła, co powoduje ochronę przed chemiczną reakcją kontynuacji pożaru. Możliwe stosowanie z prądownicą o zmiennym strumieniu wodnym lub prądownicą na pianę ciężką.

Aquafilm AF-3S w formie koncentratu nie stwarza problemów podczas transportu i przechowywania. Okres składowania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu wynosi do 10 lat, bez utraty właściwości gaśniczych. Jeśli preparat zamarznie, wystarczy przenieść pojemnik do ogrzanego pomieszczenia i - po rozpuszczeniu - wymieszać Preparat jest zaliczany do ekologicznych środków gaśniczych przez stwierdzenie nietoksyczności i biodegradowalności.

Aquafilm AF-3S jest dostępny w zbiornikach o pojemności 10, 20, 40, 100 i 200 litrów.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika