Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

Doradztwo

Oferujemy Państwu pełne wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów budowlanych i znajdujących się w nich urządzeń. Opracujemy dla Państwa scenariusze pożaru i ewakuacji oraz plany ewakuacyjne, a także instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wraz z niezbędnymi aktualizacjami. Na Państwa życzenie możemy również prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Kompleksowo zadbamy o przeprowadzenie odbioru technicznego Państwa obiektu przez uprawnione instytucje oraz zapewnimy wykonanie odpowiednich analiz przez rzeczoznawców.

Powierzając nam ochronę przeciwpożarową swojego mienia możecie mieć Państwo pewność, że uwzględnimy wszystkie szczegóły chronionego obiektu i dopełnimy wszelkich formalności prawnych.

powrót do serwisu głównego