Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

produkty
  • AS-20x B
  • AS-30x B
  • AS-50x B

Gaśnice przewoźne śniegowe

Agregaty śniegowe stanowią skuteczne zabezpieczenie przed pożarami grupy B obiektów typu rafinerie, bazy transportowe, stacje paliw, magazyny łatwopalnych cieczy, zakłady przemysłu chemicznego, spirytusowego oraz destylarnie.

Środkiem gaśniczym stosowanym w przewoźnych gaśnicach śniegowych jest dwutlenek węgla CO2, dlatego największą skuteczność osiągają w pomieszczeniach zamkniętych. Środek gasniczy może byc wielokrotnie uzupełniany.

Wysoka jakość wykonania zbiorników, ze specjalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, pozwala na ich wielokrotne wykorzystanie. Specjalny wózek i wąż zakończony prądownicą umożliwiają sprawne przemieszczenie gaśnicy i skierowanie środka gaśniczego w kierunku ognia.

Gaśnice przewoźne śniegowe moga być stosowane w temaperaturach od -20°C do 60°C. 

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego