Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

produkty
  • Instalacja tryskaczowa
  • Tryskacz

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe to działające samoczynnie wodne systemy gaśnicze, służące do gaszenia pożarów grup A i B. Ich cechą charakterystyczną jest to, że gaszą punktowo w miejscu pojawienia się ognia. Dostępne są dwa typy instalacji tryskaczowych: mokre, w których woda wypełnia przewody rurowe i tryskacze, oraz suche, które napełniają się wodą po zadziałaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru.

BUDOWA i SPOSÓB DZIAŁANIA:
Instalacja tryskaczowa najczęściej składa się z sieci rurociągów wypełnionych wodą pod stałym ciśnieniem, które pokrywają swoim zasięgiem całą powierzchnię chronioną w obiekcie. Na sieci tej są rozmieszczone w określonych odległościach tryskacze. Dysze wylotowe tryskaczy są zamknięte ampułkami wypełnionymi cieczą termicznie rozszerzalną. W przypadku pojawienia się ognia ampułka pęka, otwierając dyszę i uwalniając strumień wody, który ulega rozproszeniu na rozetce rozpylającej i opada na źródło ognia. Rozpoczęta w ten sposób akcja gaśnicza obejmuje tylko zagrożoną część obiektu. W strefach, gdzie nie nastąpił wzrost temperatury, ujścia wody z tryskaczy nadal blokowane są przez termoczułe ampułki. 
Ważnym elementem jest dobrze dobrany deflektor - specjalnie profilowany element blachy służący do kształtowania parasola wody wypływającej z otworu tryskacza. W zależności od typu tryskacza, dodatkowo kształtuje rozmiar kropli wody oraz w zależności od orientacji (stojącej lub wiszącej), kieruje strumień wody w odpowiednim kierunku.

ZALETY:
działanie miejscowe tylko w strefach objętych ogniem, co pozwala ograniczyć straty spowodowane zalaniem obiektu i znajdujących się w nim urządzeń;
samoczynne działanie – system nie wymaga instalacji systemu sygnalizacji pożaru, aby automatycznie rozpocząć akcję gaśniczą
możliwość szybkiej adaptacji do systemu gaszenia pianą – w tym celu wystarczy tylko podłączyć zbiornik ze środkiem pianotwórczym;
- możliwość stosowania w obiektach, w których występują ujemne temperatury;
niska szkodliwość dla środowiska - dym i substancje szkodliwe są w znacznej części absorbowane przez wodę;
- sprawdzone komponenty światowego potentata w dziedzinie instalacji rurowych – amerykańskiego koncernu Victaulic®.

ZASTOSOWANIE:
Instalacje tryskaczowe znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych i usługowych. Z uwagi jednak na szkody wywoływane przez akcję gaśniczą, nie powinny być stosowane do gaszenia pomieszczeń z dużą ilością maszyn mechanicznych i urządzeń elektrycznych oraz przedmiotów wrażliwych na wilgoć.

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego