Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

Projektowanie

W oparciu o najnowsze produkty i technologie przeciwpożarowe, wykonamy dla Państwa projekty zarówno biernych, jak i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uwzględnimy przy tym aktualne przepisy prawne oraz wymagania towarzystw ubezpieczeniowych.

Nasi specjaliści opracują dla Państwa projekty m.in.:
- systemów suchego gaszenia,
- pianowych systemów gaśniczych,
- instalacji oddymiania,
- systemów sygnalizacji pożaru (SSP),
- dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
i pozostałych elementów ochrony przeciwpożarowej budynku, przygotują plany ewakuacyjne oraz scenariusze pożaru dla Państwa obiektów.

Zapewniamy również przeprowadzenie odpowiednich analiz przez rzeczoznawców.

powrót do serwisu głównego