Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

produkty

SAFEMATIC HP Arnitro - Stałe Urządzenie Gaśnicze na gazy obojętne

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC HP Arnitro to wysokociśnieniowy, w pełni zautomatyzowany system gaśniczy, przeznaczony do zabezpieczania pomieszczeń zamkniętych o dużej kubaturze. SAFEMATIC HP Arnitro wykorzystuje gazy obojętne, dlatego jest w pełni bezpieczny dla ludzi, środowiska i czułych urządzeń elektronicznych.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

SAFEMATIC HP Arnitro składa się ze zbiorników 80l lub 140l, w których magazynowany jest gaz obojętny pod ciśnieniem 200 lub 300 bar. Zbiorniki wyposażone są w stałoprzepływowe reduktory ciśnienia (technologia constant flow). Powodują one obniżenie ciśnienia podczas wypływu do stałego poziomu do 60 bar. 

Stałe urządzenie gaśnicze SAFEMATIC HP Arnitro jest uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie pożaru za pomocą systemu detekcyjno-sterującego tj. centrali
sterowania gaszeniem oraz automatyki detekcji pożarowej. Po wykryciu przez detektory zagrożenia pożarowego i jego odpowiedniej weryfikacji, następuje uruchamiane
procesu automatycznego gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia.

ZALETY:

- szybkość i skuteczność działania – całkowite ugaszenie ognia w ciągu zaledwie 10 sekund od jego wykrycia,
- bezpieczeństwo - zastosowanie zaworów stałoprzepływowych zapobiega gwałtownej sile rozładowania - pozwala uniknąć ryzyka uszkodzenia gaszonych obiektów przez zbyt wysokie ciśnienie oraz zredukować falę akustyczną, rozchodzącą się podczas procesu gaszenia,
- minimalizacja kosztów - reduktory ciśnienia umożliwiają stosowanie niskociśnieniowych kolektorów i przewodów rurowych, które są bardziej efektywne kosztowo i prostsze w instalacji,
- pełna kontrola - system można wyposażyć w opcje ręcznego sterowania - za pomocą przycisków START/STOP GASZENIA lub wyzwalacza ręcznego, zainstalowanego na zaworze zbiornika,
- ekologia - gazy obojętne to środki gaśnicze pochodzenia naturalnego, co sprawia, że są one w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska.

ZASTOSOWANIE:

SAFEMATIC HP Arnitro skutecznie gasi pożary z grup A, B i C w pomieszczeniach zamkniętych poprzez całkowite ich wypełnienie gazem obojętnym. System optymalnie sprawdza się dla pomieszczeń o kubaturze od ok. 400 m3 do 1.000 m3, w szczególności: data center, sterowni i stanowisk dyspozytorskich, stacji kontrolnych i rozdzielni wysokich napięć, magazynów substancji niebezpiecznych i płynów łatwopalnych, laboratoriów, muzeów, archiwów, galerii sztuki oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie wodnych, proszkowych i pianowych systemów gaśniczych może spowodować nieodwracalne straty materialne i wizerunkowe lub zakłócić prowadzenie bieżącej działalności.

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego