Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Budownictwo

produkty
  • Zamontowany system SSP
  • System SSP w serwerowni
  • Zamontowane elementy systemu SSP
  • Centrala sygnalizacji pożarowej
  • Ręczny ostrzegacz pożarowy
  • Przyciski sterujące gaszeniem
  • Sygnalizatory informacyjne
  • System sygnalizacji pożaru - czujka

Systemy sygnalizacji pożaru SSP

Zaprojektujemy i wykonamy w Państwa obiektach systemy sygnalizacji pożaru SSP, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku objętym pożarem. System SSP to w pełni zautomatyzowany zespół urządzeń, które przy pierwszych oznakach niebezpieczeństwa pożarowego uruchamiają skoordynowany alarm, informując personel o pojawieniu się ognia i przyspieszając akcję ewakuacyjną. Sygnał alarmowy przekazywany jest jednocześnie do najbliższej jednostki straży pożarnej.

Oferowane przez nas systemy SSP charakteryzują się niezwykłą precyzją działania oraz łatwością użytkowania zarówno dla personelu, jak i strażaków. Wykrycie niebezpieczeństwa następuje przez czujki pożarowe, które mogą reagować na płomienie, dym czy nawet gwaltowny wzrost temperatury. Oprócz czujek w skład systemu SSP wchodzą również ręczne ostrzegacze pożarowe (ROPy), przyciski sterujące gaszeniem i urzadzenia sygnalizujące dźwiękiem i obrazem o rozpoczętej akcji gaszenia. Całość koordynowana jest przez centralę sygnalizacji pożarowej.

Systemy sygnalizacji pożaru SSP instalujemy zarówno w nowobudowanych, jak i użytkowanych obiektach, nie przerywając ich funkcjonowania. Zapewniamy również bieżące przeglądy, naprawy i konserwacje zamontowanych już systemów.

Dla Państwa większego bezpieczeństwa i wygody, system SSP może zostać połączony innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, jak dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), instalacje oddymiające czy przegrody pożarowe.

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego