Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty
  • Gaszenie dwutlenkiem węgla.
  • Gaszenie dwutlenkiem węgla.
  • Stacja napełniania dwutlenku węgla.
  • Stacja napełniania dwutlenku węgla.

Dwutlenek węgla

W branży ochrony przeciwpożarowej, dwutlenek węgla wykorzystywany jest jako środek gaśniczy do gaśnic śniegowych. Znakomicie nadaje się do gaszenia pożarów grup B i C. Dwutlenek węgla schładza płomienie i elementy objęte pożarem, odcinając jednocześnie dopływ powietrza do źródła ognia. Po zastosowaniu odparowuje, pozostawiając czystą powierzchnię. Z uwagi na niską temperaturę dwutlenku węgla (-78°C), wydobywającego się w postaci śniegu z dyszy gaśnicy, środka tego nie należy stosować do gaszenia odzieży płonącej na człowieku lub urządzeń nieodpornych na ciągłe, duże zmiany temperatury.

Dwutlenek wegla w gaśnicach i zbiornikach może być wielokrotnie uzupełniany. Z naszej strony zapewnimy Państwu:
- napełnianie gaśnic i zbiorników dwutlenkiem węgla,
- remont i modernizację zbiorników włącznie z wymianą zaworów, piaskowaniem i malowaniem,
- badania dozorowane zbiorników w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Oprócz niewątpliwych właściwości gaśniczych, dwutlenek węgla ma szerokie zastosowanie również w innych branżach:
- w przemysle spożywczym jako gaz do napojów,
- w spawalnictwie jako gaz osłonowy,
- w ogrodnictwie do dokarmiania upraw szklarniowych,
- w medycynie do zabiegów z zakresu krioterapii,
- w rozrywce jako gaz do karabinków pneumatycznych używanych m.in. podczas gry w paintball.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika