Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Elektronika

Montaż

Nasi specjaliści zamontują dla Państwa systemy przeciwpożarowe zabezpieczające pojedyncze urządzenia, szafy serwerowe lub całe pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym, w szczególności:
- systemy suchego gaszenia,
- systemy sygnalizacji pożaru (SSP),
- dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
- systemy kontroli dostępu,
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
oraz wszelkie pozostałe elementy, zwiększające bezpieczeństwo pożarowe Państwa pracowników i mienia.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych ekip technicznych to gwarancja najwyższych standardów realizacji usługi, zgodnie z wymogami prawa i aktualną wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

powrót do serwisu głównego