Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty
  • GP-1z BC
  • GP-2x ABC
  • GP-2x ABC PM
  • GP 2z ABC
  • GP 4x ABC
  • GP 6z abc
  • GP 12z BC
  • GP 12x ABC

Gaśnice proszkowe

Gaśnice proszkowe umożliwiają gaszenie pożarów grup AB lub ABC, a więc papieru, drewna, tworzyw sztucznych, odzieży, łatwopalnych cieczy (np. benzyny) i gazów (metanu, amoniaku) oraz urządzeń pod napięciem do 1000V. Sprawdzą się w domach, hotelach, biurach, archiwach, bibliotekach, pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych, a także w zakładach energetycznych i chemicznych. Problemem może okazać się jednak doczyszczenie obiektów po akcji gaśniczej, gdyż proszek wnika głęboko w szczeliny i jest trudny do usunięcia. Z tego też powodu gaśnice proszkowe nie powinny być używane do gaszenia urządzeń mechanicznych w ruchu, gdyż proszek może spowodować ich zatarcie.

Substancje proszkowe gaszą poprzez przerwanie reakcji spalania. Dodatkowo proszki typu ABC pod wpływem wysokiej temperatury topią się i pienią, odcinając gaszone powierzchnie od dopływu tlenu.

Z uwagi na zastosowany środek napędzający (CO2 lub azot), gaśnice proszkowe powinny być stosowane w temperaturach od -30°C/-20°C do +60°C. Po zużyciu mogą być wielokrotnie napełniane.

Gaśnice proszkowe oferujemy w wersjach od 1 do 12 kg, ze specjalnym wieszakiem, umożliwiającym montaż na ścianie.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika