Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Poradnik

Gaszenie gazem najlepsze dla elektroniki - materiał ekspercki

Systemy oparte na czystych środkach gaśniczych - gazach FE-36™ i FM-200® - radzą sobie skutecznie z niemalże wszystkimi grupami pożarów, ale ich przewaga nad innymi środkami gaśniczymi będzie najbardziej widoczna w zwalczaniu ognia w pomieszczeniach wypełnionych urządzeniami elektrycznymi i teleinformatycznymi.

Gazy FE-36™ i FM-200® charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami gaśniczymi. Środki te są bezpiecznymi dla środowiska i ludzi zamiennikami halonów. Gaszą pożary grup A, B i C, a swoje szczególne właściwości potwierdzają przy gaszeniu urządzeń elektrycznych. Badania Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki wykazały, że gaz FE-36™ nie pozwala na przeskok prądu między urządzeniem pod napięciem, a urządzeniem gaszącym podczas akcji gaśniczej. Dlatego Stałe Urządzenie Gaśnicze PLISZKA na FE-36™ uzyskało dopuszczenie do gaszenia urządzeń pod napięciem nawet do 123 kV (w pomieszczeniach zamkniętych).

Urządzenia elektryczne i mechaniczne w zetknięciu z FE-36™ lub FM-200® nie są narażone na szok termiczny - co może mieć miejsce w przypadku użycia CO2, ani zamoczenie - jak przy użyciu systemów pianowych czy instalacji tryskaczowych. Gaszenie gazem nie pozostawia również żadnych zanieczyszczeń czy zabrudzeń - zarówno FE-36™, jak i FM-200® po zastosowaniu odparowuje, nie pozostawiając żadnych śladów.

Stałe Urządzenia Gaśnicze na gazy FE-36™ lub FM-200® to w pełni automatyczne, samodzielne i niezależne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Każdy system projektowany jest indywidualnie na podstawie wielu czynników, w tym w szczególności kubatury pomieszczenia. SUG składa się kilkunastu elementów, m.in. z czujek wykrywających dym, centralki sterującej oraz zbiorników ze środkiem gaśniczym. W przypadku pojawienia się ognia, czujki dają sygnał do centralki, która uruchamia wyzwolenie gazu i jednocześnie informuje o rozpoczęciu akcji gaśniczej. Gaszone pomieszczenie w czasie do 10 sekund zostaje wypełnione środkiem gaśniczym, likwidującym wszystkie zarzewia ognia, bez żadnej szkody dla chronionego pomieszczenia i znajdujących się w nim przedmiotów.

Zabezpieczenia z FE-36™ i FM-200® opierają się na zbiornikach niskociśnieniowych - 15 bar dla SUG PLISZKA na FE-36™ i 24 bar w przypadku SUG SIEX na FM-200®. Dzięki temu montaż obu systemów gaszenia gazem nie wymaga wzmacniania ścian i stropów chronionego pomieszczenia, czy projektowania osobnego pomieszczenia na zbiorniki ze środkiem gaśniczym. To pozwala uniknąć dodatkowych prac budowlanych, wydłużających czas inwestycji i zwiększających jej koszty.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika