Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty
  • Wyładowanie gazu FE-36.
Pliki do pobrania

Gaz FE-36 - zamiennik halonu

Gaz FE-36TM (HFC-236fa) to niezwykle skuteczny zamiennik halonu 1211, doskonały do gaszenia pożarów grup A, B i C, w tym urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaz ten jest w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska, o czym świadczy posiadany atest Polskiego Zakładu Higieny Nr PZH/HT-3017/2015.

Proces gaszenia gazem FE-36TM polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni, co całkowicie powstrzymuje reakcję spalania. Już 10 sekund wystarczy, aby gaz osiągnął stężenie wystarczające do ugaszenia ognia. Wyładowanie gazu nie wiąże się z gwałtownym spadkiem temperatury, eliminuje zatem niebezpieczeństwo narażenia skóry na bolesne i trudne do wyleczenia odmrożenia oraz ryzyko trwałego uszkodzenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych

Gaz FE-36TM nie przewodzi prądu, jest bezwonny i bezbarwny, dzięki czemu zapewnia całkowitą przejrzystość atmosfery podczas akcji gaśniczej. Po zastosowaniu odparowuje, pozostawiając suchą i czystą powierzchnię.

Gaz FE-36TM jest magazynowany w zbiornikach w postaci płynnej pod ciśnieniem 15 bar. Oznacza to, że systemy gaśnicze wykorzystujące ten środek nie wymagają wydzielenia osobnego pomieszczenia do ich montażu oraz dodatkowych prac budowlanych związanych m.in. z montażem klap odprężających.

Gaz FE-36TM wykorzystujemy w wielu naszych produktach, m.in.: Gaśnicy GH-2x, Aktywnej Linii Samogaszącej, Stałym Urządzeniu Gaśniczym PLISZKA na FE-36TM czy panelu gaśniczym FK-Rack.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika