Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport morski

Inżyniering
przeciwpożarowy

Pożary statków stanowią jedne z najgroźniejszych awarii na morzu i w porcie, dlatego zabezpieczenia przeciwpożarowe na statku powinny być niezwykle skuteczne. Współpraca z nami pozwoli zagwarantować skuteczną ochronę przed ogniem nie tylko statków, ale również łodzi, promów, portów morskich i przystani.

Systemy gaśnicze

Realizujemy najwyższej jakości serwis systemów gaśniczych oraz pełen zakres usług związanych z projektowaniem i montażem nowych instalacji. więcej

Podręczny sprzęt gaśniczy

Wykonujemy przeglądy, konserwacje i naprawy wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dostarczamy nowe produkty. więcej

Sprzęt ratunkowy

Oferujemy serwis podręcznego sprzętu ratunkowego i dostarczamy nowe produkty, niezbędne do ratowania zdrowia i życia w sytuacjach kryzysowych. więcej

powrót do serwisu głównego