Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport morski

Kontakt

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

ul. Miałki Szlak 52, Hala C,
80-717 Gdańsk

tel. (+48 58) 556 74 20
fax (+48 58) 556 74 05
e-mail: info@pliszka.pl

  • NIP: 584-249-74-98
  • REGON: 192 944 315
  • KRS: 0000173544
    Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
  • Kapitał zakładowy: 4.250.000,00 zł
Lider Sekcji Morskiej
powrót do serwisu głównego