Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport morski

Systemy gaśnicze

Oferujemy Państwu najwyższej jakości serwis systemów gaśniczych oraz pełen zakres usług związanych z projektowaniem i montażem nowych instalacji przeciwpożarowych.

Wykonujemy przeglądy, konserwacje i naprawy stałych instalacji gaśniczych, w tym:
- systemów CO2, wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych,
- systemów proszkowych,
- systemów pianowych,
- systemów halonowych wypełnianych zamiennikami halonów (Novec, Inergen, FM-200® i FE-36TM),
- systemów gaszenia mgłą wodną.

Projektujemy i montujemy stałe urządzenia gaśnicze oparte na CO2 lub gazie FE-36TM oraz lokalne systemy pianowe. 

Wykonujemy usługi towarzyszące, m.in.:
- hydrotesty zbiorników,
- napełnianie zbiorników nowym środkiem,
- analizę środków pianotwórczych
oraz wszystkie pozostałe usługi związane z serwisem systemów gaśniczych.

 

powrót do serwisu głównego