Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Firma

Aktualności

Nasi eksperci na konferencji o bezpieczeństwie w energetyce

Pod szyldem Stowarzyszenia Pożarników Polskich - Sekcja Energetyki, wspólnie z firmą Dalkia Łódź S.A. zorganizowaliśmy ogólnopolską naradę szkoleniową dla przedstawicieli koncernów energetycznych i osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w zakładach energetycznych z kraju i zagranicy. Narada odbyła się w Łodzi w dniach 17-19 kwietnia br., a jej celem było zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w przepisach prawnych oraz zaprezentowanie im najnowocześniejszych technologii i rozwiązań technicznych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej w energetyce konwencjonalnej.

W imieniu naszej firmy prezentacje prowadzili Prezes Krzysztof Pliszka oraz Bogdan Wójtowicz - Kierownik Projektów Strategicznych. Prezes Pliszka opowiedział m.in. o praktycznym użyciu mobilnych centrów pianowych ze środkiem pianotwórczym typu AFFF. Z kolei inż. Bogdan Wójtowicz zaprezentował działanie systemów przeciwpożarowych opartych na czystym środku gaśniczym. Omówił temat na przykładzie Półstałych Urządzeń Gaśniczych na FE-36™, zabezpieczających generatory i turbiny np. w Elektrowni Bełchatów, należącej do grupy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  oraz w elektrowniach Tauron Wytwarzanie S.A.

Po części teoretycznej był czas na praktykę. Na terenie Elektrociepłowni nr 4 firmy Dalkia Łódź S.A. uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć pokaz gaszenia płonącego sprzętu elektronicznego - monitora CRT - gaśnicą GH-2x na środek czysty FE-36™. Zaprezentowane zostały również możliwości gaśnicze mobilnych centrów pianowych - zestawów z pojemnikiem i plecakiem, wypełnionych środkiem pianotwórczym typu AFFF.

Ochrona przeciwpożarowa oraz możliwości gaśnicze naszych systemów i urządzeń to nie jedyne tematy poruszone podczas narady szkoleniowej. Omawiane były również ogólne tendencje rozwoju technologii w energetyce, zabezpieczenie składowania i podawania biomasy na bazie urządzeń zastosowanych w elektrociepłowni Dalkia Łódź S.A. i elektrowni ZE PAK S.A. w Koninie, a także temat  prewencji przeciwwybuchowej i analiza pożaru w elektrowni na przykładzie zdarzenia z września 2012 roku w EC Żerań. Przeprowadzony został także pokaz odporności ogniowej nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych przewodów energetycznych i tuneli kablowych niemieckiej firmy SVT.

- Cele szkolenia zostały osiągnięte. Uczestnicy w podsumowaniu wyróżnili  profesjonalizm prezentacji i wysoki poziom merytoryczny wykładów. Zgłosili również potrzebę organizowania i chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu szkoleniach i konferencjach - podsumował naradę inż. Wójtowicz.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika