Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Firma

Aktualności

Nasz ekspert na ogólnopolskiej konferencji kolejowej

O szansach i zagrożeniach kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyjnych, komforcie i bezpieczeństwie podróżowania, zagadnieniach związanych z zapleczem techniczno-naprawczym, finansowaniu projektów z unijnej kasy i innych tematach kolejowych rozmawiali uczestnicy ogólnopolskiej II Konferencji pt.: „Koleje samorządowe - szanse i zagrożenia” w Raszynie. Nie mogło nas na takim spotkaniu zabraknąć.

Nasz ekspert, podczas prelekcji skupił się na aspekcie ochrony przeciwpożarowej pojazdów szynowych i bezpieczeństwie podróżowania. Omówił zalety zastosowania Stałych Urządzeń Gaśniczych na gaz FE-36™ do zabezpieczenia przeciwpożarowego kabin maszynistów i rozdzielni elektrycznych. Zaprezentował możliwości instalacji Aktywnych Linii Gaszących z FE-36™ do ochrony pulpitów sterowniczych w kabinach maszynistów, komór silnikowych i rozdzielni elektrycznych. Przedstawił również podręczną gaśnicę GH-2x z środkiem gazowym FE-36™, jako zabezpieczenie na tzw. pierwszą linię ognia do czułych urządzeń elektrycznych i mechanicznych w kabinach maszynistów. Podkreślał zalety użycia jako środka gaśniczego gazu FE-36™ z racji jego właściwości - skuteczności w gaszeniu pożarów grup A, B, C i urządzeń elektrycznych, pracujących pod napięciem do 123 kV, szybkiego wyładowania (do 10 sek.), nieniszczeniu gaszonych urządzeń i pomieszczeń, niepozostawianiu śladów po akcji gaśniczej, bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Specjalnie dla uczestników konferencji mieliśmy również przygotowaną atrakcję ogniową. Po uroczystej kolacji nasz ekspert przeprowadził szkolenie z bezpiecznego zachowania się podczas pożaru i prawidłowej obsługi gaśnicy.

Blisko stu uczestników konferencji - w tym przedstawiciele ministerstw i urzędów państwowych oraz samorządowych, przewoźników lokalnych i firm związanych z kolejnictwem - wysoko oceniło jej poziom merytoryczny. Organizator - Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - już zapowiedział kolejną, edycję konferencji w 2014 r.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika