Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Firma

Aktualności

Nasza konferencja dla projektantów i przedstawicieli ubezpieczalni o zabezpieczeniach przeciwpożarowych

Jak skutecznie i z użyciem najnowszych technologii zabezpieczyć przeciwpożarowo nowoczesny biurowiec lub obiekt przemysłowy? Przeciwpożarowo oraz przeciwwybuchowo zabezpieczyć maszyny i urządzenia zgodnie z Dyrektywą Maszynową? Jakie są nowości w instalacjach tryskaczowych i oznakowaniu ewakuacyjnym obiektów? To zagadnienia zorganizowanej przez nas ogólnopolskiej konferencji dla projektantów budowlanych i przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych pt.: „Zwiększanie konkurencyjności projektów dzięki wsparciu ekspertów z branży przeciwpożarowej”.

Nasi eksperci omówili właściwości i dobór stałych urządzeń gaśniczych (SUG) na gaz FE-36 oraz FM-200, pod kątem ich zastosowania w poszczególnych obiektach (biurowce, centra przetwarzania danych, laboratoria, skarbce, archiwa, serwerownie, hale produkcyjne, magazyny, szpitale). Tę część konferencji wzbogaciliśmy pokazem unikalnych właściwości przeciwpożarowych omawianych urządzeń w specjalnej szafie.

Przedstawiliśmy również skuteczność i warunki zastosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych opartych na instalacjach tryskaczowych i zraszaczowych oraz nisko- lub wysokociśnieniowych systemów gaszenia mgłą wodną dla obiektów komercyjnych i przemysłowych (elektrownie i elektrociepłownie, hale produkcyjne, stacje metra, tunele drogowe i kolejowe, maszynownie, rafinerie).

Zaprezentowaliśmy także najnowsze trendy w przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych zabezpieczeniach maszyn i urządzeń zgodnie z Dyrektywą Maszynową, w tym zabezpieczenia stref i przestrzeni zagrożonych wybuchem zgodnie z rozporządzeniem do Dyrektywy Atex.

Na zakończenie konferencji, współorganizator firma TDC, przedstawiła najnowsze zasady oznakowań ewakuacyjnych i możliwości wykorzystania fotoluminescencyjnych systemów dla poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość samodzielnego ugaszenia płonących gazu i oleju na specjalnym symulatorze za pomocą gaśnicy śniegowej i sprayu gaśniczego.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika