Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty
  • SHREDDER-FS - schemat zabezpieczenia
Pliki do pobrania

SHREDDER-FS - system dla linii rozdrabniających odpady

SHREDDER-FS to w pełni zautomatyzowany system detekcji i gaszenia linii rozdrabniających odpady, zaprojektowany przez inżynierów firmy Pliszka. System wykorzystuje technologie wykrywania gorących cząstek i zraszania, gwarantujące szybkie wykrycie najmniejszych źródeł ognia i skuteczne ich ugaszenie. System ma za zadanie eliminować źródła ognia, zanim spowodują realne zagrożenie dla chronionej linii rozdrabniającej.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

SHREDDER-FS składa się m.in. z detektorów gorących cząstek, pompy i zbiorników z zapasem wody, rurociągów rozprowadzających wodę i dysz gaśniczych oraz układu sterowania z centralą sterującą procesem gaszenia, przyciskami uruchamiającymi i wstrzymującymi gaszenie oraz sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

Detektory gorących cząstek rozmieszczone są w krytycznych punktach linii rozdrabniających: na wyjściu z rozdrabniacza oraz w przesypie. W momencie wykrycia źródła zapłonu, detektory wysyłają sygnał do centrali, która uruchamia proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniana jest woda, która poprzez system rurociągów i dysz rozprowadzana jest w strefie linii rozdrabniającej, w której wykryto źródło zapłonu.

ZALETY:

  • skuteczność - detektory gorących cząstek pozwalają one wykryć wszystkie źródła zapłonu, takie jak żar, płomienie, widoczne i niewidzialne gorące cząstki o temperaturze już od 250°C;
  • elastyczność - dla każdego obiektu ustalany jest wskaźnik indywidualnego zapotrzebowania na wodę, uzależniony od wielkości chronionych urządzeń oraz występującego zagrożenia pożarowego. Na podstawie wartości tego wskaźnika dobierany jest odpowiedni zestaw pompowy oraz ilość zbiorników na wodę, a także ilość dysz gaśniczych i wielkość rurarzu;
  • minimalizacja strat - pojedyncze detekcje i akcje gaśnicze nie powodują zatrzymania procesu technologicznego;
  • bezpieczeństwo i ekologia - środkiem gaśniczym w standardowej wersji systemu SHREDDER-FS jest woda;
  • pełna kontrola - system można wyposażyć w opcję ręcznego sterowania; w przypadku sygnalizacji pożaru obsługa podejmuje decyzję o uruchomieniu procesu gaszenia.

 

ZASTOSOWANIE:

SHREDDER-FS przeznaczony jest do wykrywania i gaszenia pożarów w liniach rozdrabniających, stosowanych w zakładach utylizacji odpadów, na składowiskach odpadów oraz wszelkich przedsiębiorstwach branży gospodarki odpadami i recyklingu. Z uwagi na różnorodność odpadów i ilość składowanych materiałów do utylizacji czy recyclingu, pożary w tych miejscach stanowią duże wyzwanie dla systemów gaśniczych i straży pożarnej. Dlatego tak ważnym jest, aby wszelkie źródła ognia wykryć i ugasić w możliwie najwcześniejszym stadium.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika