Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty

SAFEMATIC MP - Stałe Urządzenie Gaśnicze na FM-200 lub FK-5-1-12

Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ MP to w pełni zautomatyzowany i samodzielny system gaśniczy, niezwykle skuteczny i szybki w działaniu. System zabezpiecza kompleksowo - wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia i wnętrza, chroniąc przed pożarem wszystkie znajdujące się w nich przedmioty i urządzenia. 

SUG SAFEMATIC™ MP jest gazowym systemem gaśniczym, w którym do gaszenia wykorzystuje się gazy FM-200® lub FK-5-1-12 (nazwa chemiczna dla NovecTM 1230). Skutecznie gaszą one pożary z grupy A, B i C oraz urządzeń pod napięciem w pomieszczeniach zamkniętych. Oba środki gaśnicze magazynowane są zbiornikach w postaci płynnej pod ciśnieniem 25 bar. 

System gaśniczy SAFEMATIC™ MP jest szczególnie polecany jako zabezpieczenie przeciwpożarowe pomieszczeń o kubaturze od ok. 100 m3 do 400 m3.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

SUG SAFEMATIC™ MP jest urządzeniem jednostrefowym o budowie modułowej. Pojedyncze moduły mogą tworzyć baterie zbiorników, połączone ze sobą pneumatyczną linią sterującą, gdzie każdemu zbiornikowi ze środkiem gaśniczycm przyporządkowano oddzielny rurociąg rozprowadzający zakończony pojedynczą dyszą. Układ sterowania procesem gaszenia składa się z centrali automatycznego gaszenia, detektorów pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i przyciskiów sterujących gaszeniem.

W momencie pojawienia się ognia, detektory pożaru przekazują sygnał do centrali, co rozpoczyna proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie uruchomiona zostaje odpowiednia sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o podjętej akcji gaszenia. Możliwe jest również ręczne uruchomienie procesu gaszenia i jego wstrzymanie.

Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego SAFEMATIC™ MP polega na takim doborze ilości butli w zespole gaszącym, aby ilość środka gaśniczego odpowiadała kubaturze i charakterystyce zabezpieczanego pomieszczenia. 

ZALETY:
- szybki i skuteczny - system potrzebuje zaledwie 10 sekund do ugaszenia pożaru;
- bezpieczny i dyskretny - zarówno gaz FM-200®, jak i FK-5-1-12 są obojętne dla urządzeń elektronicznych (nie powodują przepięć), a po zastosowaniu odparowują, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię;
- zoptymalizowany - liczba i pojemność zbiorników ze środkiem gaśniczym jest dostosowywana do gabarytów zabezpieczanego pomieszczenia, dodatkowo dzięki rurom rozprowadzającym system można zamontować w chronionym lub sąsiadującym pomieszczeniu;
- oszczędny - oparty na ciśnieniu 25 bar system eliminuje konieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na zbiorniki ze środkiem gaśniczym, nie wymaga zwiększania odporności ogniowej przegród i montażu klap odprężających w zabezpieczanym pomieszczeniu;
- szybkie i precyzyjne projektowanie - SAFEMATIC™ MP jest wstępnie zaprojektowany inżynieryjnie. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum ilość skomplikowanych obliczeń inżynieryjnych i redukuje ryzyko popełnienia błędów w obliczeniach. 
- szybki i mało inwazyjny montaż - system typu pre-engineered, gdzie prace mechaniczne i hydrauliczne są wykonywane jeszcze u producenta. Do Klienta dostarczane jest stałe urządzenie gaśnicze w formie plug&play, wymagające jedynie odpowiedniego rozmieszczenia zbiorników i podłączenia ich do układu sterowania gaszeniem
- elastyczny - system może być uruchamiany ręcznie lub działać w pełni automatycznie.

ZASTOSOWANIE:
Stałe Urządzenie Gaśnicze SAFEMATIC™ MP na FM-200® lub FK-5-1-12 przeznaczony jest do gaszenia pożarów z grupy A, B i C oraz urządzeń pod napięciem w pomieszczeniach zamkniętych. Optymalnie sprawdza się dla pomieszczeń o kubaturze od ok. 100 m3 do 400 m3. System SAFEMATIC™ MP jest szczególnie polecany jako zabezpieczenie przeciwpożarowe stacji i rozdzielni elektrycznych, hal produkcyjnych, stref podwyższonego ryzyka, rafinerii, magazynów, serwerowni, centrów przetwarzania danych, laboratoriów, skarbców, archiwów, bibliotek oraz wszędzie tam, gdzie znajdują się urządzenia i materiały wrażliwe na oddziaływanie proszkowych, pianowych i wodnych środków gaśniczych.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika