Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Produkty

produkty
  • Zamontowane elementy systemu SSP.
  • System SSP w serwerowni.
  • Zamontowane elementy systemu SSP.
  • Centrala sygnalizacji pożarowej
  • Sygnalizatory informacyjne.
  • Ręczny ostrzegacz pożarowy.
  • Przyciski sterujące gaszeniem.

Systemy sygnalizacji pożaru SSP

Oferujemy Państwu w pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, których zadaniem jest wykrycie pożaru, ogłoszenie stanu alarmu oraz przekazanie sygnału alarmowego do personelu i jednostki straży pożarnej. Opracowujemy kompletne projekty, wykonujemy profesjonalny montaż oraz dbamy o właściwą konserwację systemów SSP w Państwa obiektach. Przygotowujemy również pełną dokumentację powykonawczą systemów.

W naszej ofercie posiadamy systemy sygnalizacji pożaru tylko renomowanych producentów. W skład każdego systemu SSP wchodzą:
- czujki pożarowe służące do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru,
- ręczne ostrzegacze pożarowe zwane ROPami, przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu SSP przez osobę, która zauważyła pożar; umieszczane w ciągach komunikacyjnych,
- cenrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
- przyciski sterujące gaszeniem, umożliwiające ręczne uruchomienie, wstrzymanie i zakończenie akcji gaszenia
- sygnalizatory informacyjne, przeznaczone do optycznego i akustycznego ostrzegania o rozpoczętej akcji gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego.

Na Państwa życzenie system sygnalizacji pożaru możemy połączyć m.in. z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), klapami oddymiającymi czy drzwiami pożarowymi.

Zapytaj o produkt
 
Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika