Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport lądowy

Inżyniering
przeciwpożarowy

Pożary pojazdów szynowych i samochodowych to stosunkowo powszechne zjawisko. Powodują dotkliwe straty materialne i niosą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zadbać o właściwą ochronę przeciwpożarową pojazdów i powierzyć nam zabezpieczenie przed ogniem lokomotyw, składów towarowych, pociągów osobowych, autobusów, samochodów oraz całej infrastruktury towarzyszącej.

zabezpieczenia pojazdów szynowych

Zapewniamy skuteczną ochronę m.in. przedziałów pasażerskich, kabiny maszynisty, komory silnika, pulpitu sterowniczego czy rozdzielni elektrycznych.

Polecamy

zabezpieczenia autobusów

Kompleksowo zabezpieczamy miejsca szczególnie narażone na pojawienie się ognia, m.in. komorę silnika, komorę agregatu grzewczego czy klimatyzator.

Polecamy

zabezpieczenia samochodów

Nasze rozwiązania zapewnią skuteczną ochronę zarówno pasażerów, jak i samego pojazdu, w tym m.in. komory silnika i opon.

Polecamy
powrót do serwisu głównego