Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport lądowy

produkty

Aktywna Linia Samogasząca ALS

Aktywna Linia Samogasząca ALS to optymalne rozwiązanie do zabezpieczania zespołów urządzeń elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych, takich jak np. pulpit sterowniczy w kabinie maszynisty, komora silnika czy rozdzielnie elektryczne.

SPOSÓB DZIAŁANIA:
ALS to niezależny system gaśniczy, składający się ze zbiornika z gazem FE-36TM połączonego z przewodem polimerowym, pełniącym funkcję detektora ciepła. Detektor powinien zostać rozprowadzony równomiernie wewnątrz zabezpieczanej przestrzeni, aby być jak najbliżej miejsc, w których może nastapić przegrzanie lub zapłon. W wyniku wyraźnego wzrostu temperatury lub pojawienia się płomieni przewód pęka, wyrzucając środek gaśniczy bezpośrednio w kierunku ognia i gasząc go w zarodku. Jednocześnie uruchomiony zostaje sygnał dźwiękowy lub optyczny na pulpicie sterowniczym, informujący maszynistę o podjętej akcji gaśniczej.

ZALETY:

ZALETY:
- 10 sekund! to czas w jakim gaz FE-36TM (bezpieczny dla ludzi i środowiska zamiennik halonu) skutecznie gasi pożar;
- wykrywanie ognia w każdym punkcie zabezpieczanej przestrzeni/urządzenia, na całej długości przewodu polimerowego – detektora;
- wykrycie i ugaszenie ognia w jego najwcześniejszym stadium, dzięki montażowi detektora wewnątrz chronionej przestrzeni/urządzenia;
- działanie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania, pozwalające na skuteczne działanie nawet w warunkach dużej wilgotności i zapylenia oraz przy silej cyrkulacji powietrza;
- konfiguracja systemu umożliwiająca optymalny dobór wielkości zbiorników i długości przewodu polimerowego do zabezpieczanej przestrzeni/urządzenia.

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego