Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Transport lądowy

produkty

Automatyczny System Gaśniczy ASG

Automatyczny System Gaśniczy ASG to system oparty na elektronicznym układzie detekcji, którego działanie polega na całkowitym wypełnieniu przestrzeni środkiem gaśniczym

Elektryczna linia detekcji rozprowadzana jest wewnątrz zabezpieczanej komory silnika. Na skutek wzrostu temperatury bądź pojawienia się ognia, linia zostaje przerwana, a nadzorująca detektor centrala sterująca wysyła sygnał o rozpoczęciu akcji gaśniczej. Za pomocą układu przewodów i dysz do wnętrza komory silnika wyrzucony zostaje środek gaśniczy. W tym samym czasie do kabiny kierowcy wysyłany jest sygnał dźwiękowy lub optyczny, powiadamiający obsługę pojazdu o zdarzeniu.

Czynnikiem gaśniczym wykorzystanym w systemie ASG jest środek pianotwórczy typu AFFF, tworzący w trakcie akcji gaśniczej mgłę wodną. Na gaszonych powierzchniach powstaje film, izolujący je od powietrza i zabezpieczający przed ponownym pojawieniem się ognia. Wyjątkowe właściwości mieszaniny gwarantują niezawodne działanie systemu w temperaturze od -35°C do 90°C.

Konfiguracja systemu umożliwia uruchomienie procesu gaszenia automatycznie lub ręcznie.

 

Zapytaj o produkt
 
powrót do serwisu głównego