Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Firma

Aktualności

Uzyskaliśmy zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki

Miło nam poinformować, że nasze starania o zezwolenie na obrót i obsługę izotopowych czujek dymu (urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze) doczekały się szczęśliwej finalizacji. W dniu 2 kwietnia br. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udzielił nam stosownego zezwolenia.

Izotopowe (jonizacyjne) czujki dymu służą do wykrywania cząsteczek dymu w powietrzu i są powszechnie obecne w różnego typu obiektach budowlanych jako element systemu sygnalizacji pożaru. Na podstawie rozporządzenia, zużyte czujki traktowane są jako odpady promieniotwórcze, dlatego należy przechowywać je w sposób zapewniający ochronę ludzi i środowiska. Przeprowadzona przez pracowników Państwowej Agencji Atomistyki analiza naszej działalności potwierdziła wysoką jakość usług i nasz pełen profesjonalizm, co skutkowało pozytywną oceną i wydaniem zezwolenia.

To już kolejne nasze działanie, którego celem jest minimalizacja wpływu zabezpieczeń przeciwpożarowych na środowisko naturalne. Od 2005 roku prowadzimy, na mocy decyzji Ministra Środowiska, bank halonów. Te niezwykle skuteczne środki gaśnicze posiadały jednocześnie wysoki potencjał niszczenia warstwy ozonowej, dlatego zostały wycofane z powszechnego użycia na mocy Protokołu Montrealskiego. Obecnie tylko wojsko i podmioty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju mogą w krytycznych sytuacjach korzystać z halonów, a obrót nimi jest szczególnie kontrolowany. W zamian oferujemy systemy gaśnicze i podręczny sprzęt przeciwpożarowy oparty na zamiennikach halonów - FE-36™ i FM-200® - gazach o zbliżonej skuteczności, ale w pełni bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika