Pliszka - inżyniering przeciwpożarowy

Firma

Aktualności

Wysoka jakość naszych usług potwierdzona

W lutym poziom jakości naszych usług i profesjonalizm pracowników oceniali przedstawiciele kilku instytucji branżowych.

Dzięki uzyskanej wysokiej ocenie otrzymaliśmy certyfikat Urzędu Morskiego w Gdyni na atestację urządzeń i wyposażanie statków w sprzęt przeciwpożarowy, ważny do 13 stycznia 2018 roku. Kolejne dokumenty  to autoryzacje na wykonywanie przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych oraz instalowanie, przeglądy i konserwację hydrantów wewnętrznych DN-25, DN-33 i DN-52 firmy BOXMET z Piskorzowa. Obie autoryzacje przedłużono naszej firmie do końca grudnia 2014 roku. W Bureau Veritas odnowiliśmy z kolei certyfikat dotyczący usług morskich oraz uzyskaliśmy certyfikat na przeglądy i napełnianie oddechowych aparatów ucieczkowych na statkach.

To nie koniec. W marcu nasza firma przejdzie audyt Systemów Jakości ISO według QMS, EMS, BHP i AQAP, który przeprowadzi Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, oraz certyfikację usług projektowania, montażu i konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej, wykonaną przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z Poznania.

Wszystkie powyższe działania podyktowane są chęcią zapewnienia naszym Klientom usług w najwyższym standardzie, by mieli Państwo pewność, że swoje bezpieczeństwo powierzacie najlepszym specjalistom.

Wszystkie certyfikaty i atesty

Znajdź konkretne rozwiązania dla Twojej branży:
Budownictwo Transport lądowy Transport morski Elektronika